Scopul federaţiei este promovarea valorilor umane reale în rândul studenţilor, respectiv tinerilor din Centrul Universitar Cluj-Napoca.

Obiectivele COS sunt:

  • încurajarea formării studenţilor, respectiv tinerilor în spiritul valorilor şi principiilor democratice;
  • stimularea implicării studenţilor, respectiv tinerilor în viaţa societăţii;
    derularea de programe şi proiecte care să implice studenţi, respectiv tineri;
  • asigurarea comunicării eficiente între organizaţiile non-guvernamentale studenţeşti;
  • desfăşurarea de activităţi economice care să contribuie la realizarea scopului;
  • colaborarea cu alte organizaţii şi instituţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate.