ASPR

ASPR

ASPR

Asociația Studenților Psihologi din România are ca scop principal reprezentarea studenților de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, promovarea și susținerea intereselor academice, profesionale, culturale și sociale ale acestora.

Departamente în cadrul ASPR:

Departamentul Educațional are rolul de a le aduce la cunostință studenților drepturile şi obligațiile pe care aceştia le au pe perioada studiilor academice. Acest lucru se realizează într-o formă cât mai accesibilă prin intermediul voluntarilor creativi şi motivați care inițiază proiecte speficice reprezentării studențeşti. De asemenea acest departament prin însăşi crearea lui îşi asumă reprezentarea studenților, reuşind astfel să rezolve unele probleme de natură academică şi să creeze o comunicare cât mai eficientă între structurile decizionale şi studenți.

Scopul principal al departamentului Finanțe este acela de a susține din punct de vedere financiar activitatea asociației, mai exact a proiectelor noastre. Departamentul oferă oportunitatea de a crea o rețea de networking foarte largă, aici învățăm cum să abordăm o persoană la telefon, cum să obținem o întâlnire în vederea încheirii unei colaborări, cum să negociem un contract și nu în ultimul rând să obținem ceea ce ne-am propus, o colaborare de succes. Împreună ne dezvoltăm atât pe plan personal cât și profesional printr-o serie de traininguri, workshopuri și multă practică.

Rolul departamentului de resurse umane este de a recruta şi selecta numărul corespunzător de membri de care asociația are nevoie, de a asigura integrarea membrilor în mediul în care se implică susținându-le motivația prin feedback şi recompense oferite atât la sfârșitul, cât şi pe parcursul proiectelor, asigurându-se astfel monitorizarea continuă a activității lor. De altfel, membrii departamentului HR au responsabilitatea de a păstra legătura și cu membrii alumni pentru menținerea unui liant între cei ce au fost, cei ce sunt și cei ce vor fi oamenii scriitori ai istoriei ASPR-iste.

Departamentul de Relaţii Publice are rolul de a facilita comunicarea asociaţiei cu studenţii, promovând misiunea şi valorile acesteia atât intern, cât şi extern. Astfel, activitatea departamentului se pliază pe mai multe dimensiuni, asigurând o imagine pozitivă în cadrul facultăţii, dar şi în rândul celorlalte organizaţii studenţeşti. Mai concret, ne propunem să promovăm evenimentele ASPR prin intermediul afişelor, pliantelor, mesajelor de promovare, dar şi prin comunicate de presă şi newslettere menite să câştige şi să menţină încrederea şi suportul categoriilor de public vizate.

Departamentul Științific al Asociației Studenților Psihologi din Romania își propune să contribuie la formarea profesională a viitorilor psihologi, psihopedagogi și cercetători în psihologie și științele educației ai facultății noastre. Prin diferite evenimente, workshop-uri, study group-uri, training-uri și conferințe dedicate aprofundării a multiple subdomenii ale psihologiei, precum și prin ocazia de a participa la proiecte de cercetare, atât membrii departamentului, cât și ceilalți studenți beneficiază de diverse oportunități de a dobândi cunoaștere științifică.

Departamentul Training al Asociatiei Studentilor Psihologi din Romania are ca scop livrarea trainingurilor de dezvoltare personala si profesională pentru studenții de la Facultatea de Psihologie si Stinte ale Educatiei. Obiectivul principal al departamentului este de a pregăti, respectiv de a dezvolta membrii prin deprinderea cunoștințelor, abilităților și competențelor necesare în materie de training. Acestea au rolul principal de a crește performanța membrilor ASPR și de a oferi noi oportunități pe care aceștia le pot urmări. Acest departament vizează depistarea nevoilor și organizarea trainingurilor specifice pentru pentru ASPR, FPSE dar și alți studenți.