OSC

OSC

OSC

www.osccluj.ro

Organizaţia Studenţilor Chimişti (în continuare abreviată O.S.C.) este o organizaţie non-guvernamentală, fondată în anul 1991. Membrii organizaţiei sunt studenţi ai Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.

Scheletul organizaţiei este constituit din Adunarea Generală şi Consiliul Director, format din managerii de departamente, secretar general, vicepreşedinte şi preşedinte. Ei sunt responsabili cu managementul şi buna desfăşurare a activităţii întregii organizaţii. Semestrial sunt recrutaţi membri noi care se alătură unuia dintre cele 4 departamente: Activităţi Academice, Resurse Umane, Media&PR sau Financiar.

De-a lungul anilor, organizaţia a cunoscut o creştere remarcabilă desfăşurând numeroase proiecte dintre care cel mai amplu este Conferinţa Internaţională “Studenţi pentru Studenţi”, devenită o tradiţie în peisajul ştiinţific românesc. Alte proiecte sunt: “Studenţi pentru copii”, “Suflet pentru Suflet”, Schimburi de experienţă în colaborare cu 6 facultăţi de chimie din ţară, Gala Voluntarului O.S.C., Balul Bobocilor Chimişti, revista online “Yes, we chem!” , Campionatul de fotbal “ChemCup”, Caravana FCIC şi o serie de proiecte interne menite să contribuie la dezvoltarea organizaţiei (recrutarea noilor membri, pregătirea acestora în cadrul unor training-uri şi teambilding-uri etc.). Pe lângă proiectele devenite deja tradiţionale în cadrul organizaţiei noastre, anual ne implicăm activ şi în festivalul Unifest organizat de Uniunea Studenţilor din România (USR) cu proiecte precum Conferinţa cu dezbatere “Să rămân, să nu rămân în România?”, Gala “Students’ Art”, “Movie Nights”, Workshop de Tango Argentinian, expoziţie foto cu tema “Arta în chimie” şi un training cu tema “Scriere de proiecte”.

Eforturile de dezvoltare organizaţională au ca scop evoluţia proiectelor cu tradiţie şi iniţierea unor noi proiecte, atât la nivel de facultate cât şi la nivelul comunităţii clujene.